ANTARCTICA

PrintEmail
Titanus - 1983
Regia : Koreyoshi Kurahara
Cast : Ken Takakura, Tsunehiko Watase, Shigeru Koyama, Takeshi Kusaka, Matsako Natsume, Keiko Oginome, Eiji Okada, So Yamamura
Description

(Nankyoku monogatari)

Giappone - 1983

Durata : 90' circa